Posted in schüpfheim

KKK: Katawan, Kantahan at Kainan. sa Schüpfheim, Luzern

Kaunti pero masaya ang pangalawang Kuwentuhang Sabado noong ika-15 ng Agosto sa Schüpfheim. Bahagi ng katawan ang tema, kaya nagbasa kami ng tatlong libro at kumanta ng mga awit tungkol sa iba’t ibang parte ng katawan.

Nakakatuwa ang unang libro kung saan kailangang ipakita ang mga bahagi ng katawan na kinuwento ni Mama Cherry.

Ano kayang parte ng katawan ito?

Tungkol naman sa balut ang ikalawang libro.

Pagkatapos ng kuwentuhan at kantahan, pumunta kami sa palaruan para magmeryenda…

…at siyempre para maglaro.

Hanggang sa susunod ulit! Kita-kita tayo sa susunod na Kuwentuhang Sabado!

Author:

a traveling Swiss-Filipino playgroup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s