Posted in Pop-up KS

Pop-up KS Zermatt

Sa pinakaunang pagkakataon, ginanap ang kauna-unahang Pop-up Kuwentuhang Sabado sa Zermatt noong ika-16 ng Pebrero. Dahil hindi posibleng makadalo sa mga KS sa Zürich, Basel at Bern, nagkataong magkalapit ang mga pamilya nina Mommy Cherry at Mommy Sining kung kaya’t naisip nilang magkita-kita at isagawa ang KS sa Zermatt.

20171220_1451592097088812.jpg

Pagakatapos ng isang masarap na tanghalian sa pizzeria, nagbihis ng mga makapal na damit sina Linaw, Silay, Lakan, Julian at Justin upang maglaro, kumanta at magbasa ng aklat sa kalapit na palaruan kung saan gabundok ang niyebe.

Dahil taglamig and paksa, binasa at isinalin nila sa Pilipino ang aklat ni Eyra Scott, A Snowy Day. Isinagawa nila mismo sa palaruan ang iba’t-ibang pakikipagsapalaran sa yelo na ginaw ng tauhang si Pedro (Peter).

Sa katapusan, gumawa ng malaking snowmang ang mga pamilyang KS.

20180217_1500051835723846.jpg

Naging matagumpay at saksakan ng saya ang Pop-up KS sa Zermatt. Saan naman kaya magaganap ang susunod na Pop-up KS?

Kung nais ninyong bisitahin namin kayo, huwag magatubiling sabihan kami at masaya kaming pupunta at magsasagawa ng KS sa inyo!

Sana magkita tayo sa susunod na KS! Check out our schedule here.

 

 

Author:

a traveling Swiss-Filipino playgroup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s