Posted in zürich

Ang Alitaptap ng Enero 2019

Noong ika-12 ng Enero, 2019, pinakinggan namin ang magandang kuwento ni “Dindo Pundido” ni Jomike Tejido, isang alitaptap na hindi kumikisap ang buntot. Malungkot ang umpisa ng kuwento ni Dindo, ngunit naging bayani sya sa kanyang pamilya nung ginamit niya ang kakaibang kataingan niya para iligtas ang kapwang alitaptap!

Pagkatapos ng kuwento, binusisi namin ang mga bahagi ng katawan ng alitaptap. Wala man nahahanap na alitaptap sa Switzerland, maaari naman namin kulayan ang larawan ni Dindo, baka sa susunod na uwi namin sa Pilipinas, makita namin siya!

Author:

a traveling Swiss-Filipino playgroup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s