Posted in zürich

Ang Alitaptap ng Enero 2019

Noong ika-12 ng Enero, 2019, pinakinggan namin ang magandang kuwento ni “Dindo Pundido” ni Jomike Tejido, isang alitaptap na hindi kumikisap ang buntot. Malungkot ang umpisa ng kuwento ni Dindo, ngunit naging bayani sya sa kanyang pamilya nung ginamit niya ang kakaibang kataingan niya para iligtas ang kapwang alitaptap!

Continue reading “Ang Alitaptap ng Enero 2019”