Posted in Pop-up KS

Pop-up KS Zermatt

Sa pinakaunang pagkakataon, ginanap ang kauna-unahang Pop-up Kuwentuhang Sabado sa Zermatt noong ika-16 ng Pebrero. Dahil hindi posibleng makadalo sa mga KS sa Zürich, Basel at Bern, nagkataong magkalapit ang mga pamilya nina Mommy Cherry at Mommy Sining kung kaya’t naisip nilang magkita-kita at isagawa ang KS sa Zermatt.

20171220_1451592097088812.jpg

Continue reading “Pop-up KS Zermatt”