Posted in virtual KS, zoom invite

OH My Gulay!

Patuloy ang KS via Zoom nitong Marso. Sa Sabado na, alas-10 n.u. (Zurich) / alas-5 n.h. (Maynila)

Halina’t sumali sa kantahan, kuwentuhan atbp!

Para sa gawaing sining, heto ang mga kinakailangan:

mga 3 o 4 na uri ng gulay (sibuyas, kamatis, carrot, paminta, atbp)
papel
pintura (poster o tempera)
kutsilyo
sangkalan

Join Zoom Meeting

Topic: Oh My Gulay!
Time: Mar 13, 2021 10:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Meeting ID: 821 1915 3881
Passcode: 281810

Author:

a traveling Swiss-Filipino playgroup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s