Posted in basel, general, Pop-up KS

Kuwento sa JUKIBO sa Basel

Halina’t dumalo sa Bibliothek St. Johann JUKIBO nitong ika-18 ng Disyembre ng 10:30 ng umaga para makinig sa kuwento ng isang munting kumot. Ang kuwentong ito ay babasahin ng isa sa ating mga KS Mommy. Sali na!

Author:

a traveling Swiss-Filipino playgroup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s